Økonomi

Vi kan kun hjælpe verdens sårbare, fordi vi modtager økonomisk støtte fra private og offentlige donorer. 

Mission Østs midler kommer fra private donorer i form af enkeltpersoner, foreninger, kirker, fonde og virksomheder. I 2020 var 66 procent af vores indkomst finansieret af offentlige donorer. Den danske stat er hovedkilden til offentlig finansiering gennem Udenrigsministeriet (Danida), CISU og DMRU. Den tyske stat er også en meget vigtig donor.

Privat støtte udgør omkring 34 procent af Mission Østs indkomst. Midlerne fra private støtter og fonde er særdeles vigtige, bl.a. fordi store offentlige donationer ofte kræver et vist beløb i samfinansiering fra andre kilder.

I 2020 blev omkring 67 procent af vores budget brugt på nødhjælp, mens 23,5 procent gik til langsigtede udviklingsprogrammer.

Vi forsøger altid at være så omkostningseffektive som muligt. I 2020 blev kun 9,8 procent af det samlede årsbudget brugt på administration.

Tak til alle, der støtter vores arbejde!

Årsrapport 2020

Årsregnskab 2020

Mission Østs politik til bekæmpelse af svindel (på engelsk)

Oversigt over de lande vi arbejder i